Obwieszczenie o licytacji

Licytacja Dom ul. Garbarska 94

Licytacja wyznaczona na dzień 2021-02-12  o godzinie 10:30  Sprawa KM 1038_18

Pozostałe licytacje - nieruchomości