Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar

Kancelaria Komornicza nr V w Radomiu

§

Zadania Komornika

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Komornikom powierza się następujące zadania:
  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, wykonuje następujące czynności:
  1. na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  2. na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  3. sporządza protokół stanu faktycznego;
  4. na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
foto: (PAP, Piotr Polak)

Wnioski egzekucyjne

Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Pobierz .pdf
[rekomendowane]

Pobierz

Wniosek o alimenty

Pobierz

Wniosek o przeprowadzenie eksmisji

Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Pobierz .pdf
[rekomendowane]

Dla wierzyciela

W celu usprawnienia postępowania, kancelaria korzysta z:

Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom
Komornik Radom

Rewir

Miasto:
Radom
oraz Gminy:

Bartodzieje, Brody, Dąbrowa Jastrzębska, Dąbrowa Kozłowska, Goryń, Kolonia, Lesiów, Kozłów, Lesiów, Lewaszówka, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Olszowa, Owadów, Wojciechów, Wola Goryńska, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa,Wólka Lesiowska.

Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża Wola, Czarny Ług, Górna Wola, Gutów, Narty, Janki, Jankowice, Jedlanka, Jeziorno, Kamińsk, Klwatka Szlachecka, Klwaty, Kruszyna, Lisów, Ludwików, Mokrosęk, Nowa Wola, Nowe Zawady, Piaseczno, Piastów, Płasków, Romanów, Stare Zawady, Urbanów, Wielogóra, Wierzchowiny, Wola Gutowska, Wsola.

Aleksandrów, Antoniówka, Cudnów, Dawidów, Groszowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Lasowice, Maryno, Myśliszewice, Natolin, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Siczki, Słupica, Sadków Górki, Sadków, Wrzosów.

Augustów, Bardzice, Dąbrówka Zabłotnia, Grabina, Huta Mazowszańska, Kończyce-Kolonia, Kosów, Kotarwice, Ludwinów, Maliszów, Mazowszany, Młodocin Mniejszy, Parznice, Romanów, Rożki, Ruda Mała, Trablice, Zenonów.

Dęba, Domaniów, Glinice, Goszczewice, Jabłonna, Kaszewska Wola, Krzyszkowice, Maksymilianów, Młódnice, Oblas, Ostrołęka, Podgajek, Posada, Potkanna, Słowików, Stefanów, Studzienice, Sukowska Wola, Suków, Wola Wrzeszczowska, Wólka Domaniowska, Wrzeszczów, Wrzos, Wygnanów, Żerdź.

Anielin, Antoniów, Bogusławice, Bujak, Chomentów Puszcz, Chomentów Socha, Chomentów Szczygieł, Dzierzkówek Nowy, Dzierzkówek Stary, Edwardów, Grabina, Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Huta Skaryszewska, Janów, Kazimierówka, Kobylany, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Makowiec, Maków, Miasteczko, Modrzejowice, Niwa Odechowska, Nowy Maków, Odechowiec, Odechów, Podsuliszka, Sołtyków, Tomaszów, Wilczna, Wymysłów, Wólka Twarogowa, Zalesie.

Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka Podłężna, Golędzin, Gulin, Gulinek, Janiszew, Jaszowice, Legęzów, Marianowice, Milejowice, Mleczków, Natalin, Nieczatów, Kolonia Piaski, Taczów, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Zatopolice.

Mapka obszaru działania:
Komornik Radom - obszard działania - Rewir

Licytacje

Zachęcamy do śledzenia serwisu internetowego Krajowej Rady Komorniczej. Znajdą tam Państwo aktualne obwieszczenia o licytacjach komorniczych prowadzonych na terenie całego kraju.

Licytacje dotyczące ruchomości:
Licytacje dotyczące nieruchomości: